Op de ochtend van mijn promotie werd ik geïnterviewd door BNR Nieuwsradio. Luister hier het interview terug.

brandweer+ramp

Als er een grote ramp gebeurt in Nederland, is het belangrijk dat crisismanagers durven af te wijken van het veiligheidsprotocol. Ze moeten snel inspelen op de situatie en ‘onderhandelen’ over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

In het heetst van een grote ramp moet een crisismanager juist het hoofd koel houden en beter leren ‘onderhandelen’. Dat blijkt uit een promotiestudie van de Vrije Universiteit Amsterdam over effectieve rampenbestrijding.

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar als het dan gebeurt dan is het zaak voor de hulpdiensten om zo snel mogelijk te handelen. Achteraf klinkt er dan vaak kritiek, zegt promovendus Jeroen Wolbers. “Het probleem dat ik tegenkwam is dat er in onderzoeksrapporten over rampen vaak wordt gezegd dat coördinatie het probleem is, maar dat de oplossing meer coördinatie is.”

Wolbers onderzocht hoe de coördinatie tijdens zo’n ramp nou echt gaat. “Daarbij kwam ik erachter dat de verschillende hulpdiensten van te voren op een bepaalde manier coördinatie voorbereiden, wie doet wat zeg maar. Maar wat je ziet als je naar die processen op de rampplek kijkt, zie je dat ze eigenlijk continu bezig zijn die protocollen weer aan te passen en dat netwerken en organisaties constant onderhandelen.”

En dat onderhandelen, dat is volgens Wolbers cruciaal. Crisismanagers zouden wat hem betreft veel beter getraind moeten worden op dat onderdeel van rampenbestrijding. Vooral omdat er een flink spanningsveld is. “Aan de ene kant wil je het goed uitleggen aan elkaar, aan de andere kant is daar bijna geen tijd voor.”

Betere ‘onderhandelingstraining’ is dus een belangrijke aanbeveling, een ander punt is het aantal crisismanagers in Nederland. Dat zijn er nu erg veel, zegt Wolbers, terwijl ervaring juist cruciaal is. “Crisismanagement is echt een apart vak, en dat moet je goed aanleren en ook die onderhandelingen moet je vaker gedaan heb om daar het nut en de noodzaak van in te zien.”

Tegelijkertijd concludeert Wolbers wel dat de rampenbestrijding flink verbeterd is. “In de afgelopen vijftien jaar heeft dat veld een enorme groei doorgemaakt en zijn er een heleboel mensen die zich daarin geprofessionaliseerd hebben en dat geldt ook voor de organisaties zelf.”